Pettus või hea pakkumine?

Mulle tuli postkasti selline kiri: Maksegraafiku pakkumine. Anname Teile käesolevaga teada, et XXX on loovutanud vastavalt võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) §-le 164 OÜ-le XXX (registrikood XXX) Teie vastu oleva(d) nõude(d) (sealhulgas võimalikud kõrvalnõuded). OÜ XXX on Teie uus võlausaldaja koos kõigi õigusaktidest tulenevate õigustega (sealhulgas seonduvalt võimalike tagatistega). Võlgnevuse sissenõudmiseks on Teie suhtes algatatud täitemenetlus. Pakume …

Pettus või hea pakkumine? Read More »

Kohtutäituri büroo saatis ebaõiget informatsiooni

Kui te arvate, et ainult võlgikel on kohtutäituritega probleeme, siis te eksite. Olen palju keskendunud iseenda kui võlgniku probleemidele aga tegelikult olen olnud ka sissenõudja ammu enne seda kui minust võlgnik sai. Kindlasti on jäänud lugejatele mulje, et õppisin võlanõustajaks ainult enda võlgade pärast aga tegelikult üldse kõigi võlaõiguslike suhete tõttu. Korteri üürimine, mingi asja …

Kohtutäituri büroo saatis ebaõiget informatsiooni Read More »

Telefonimüüjad ja võlgnikud

Töötasin madalapalgalisel tööl, kus sain 2.18 eurot tunnis palka, mille vahetasin hiljem telefonimüügi vastu. Alles hiljuti jäin mõtlema, mida ma selle käigus õppisin. Sellest on aastaid möödas aga seoses võlgadega mulle meenus, kuidas me klientidelt võlgu sisse nõudsime. Ühed võlgnikud olid need, kes suuliselt olid nõustunud mõne müügipakkumisega ja teised olid kiirlaenuvõtjad, kelle tähtaeg oli …

Telefonimüüjad ja võlgnikud Read More »

Mõtlemist muutes võlgadest vabaks

Kui ma võlgadesse jäin, siis loomulikult otsisin lahendusi, kuidas võlad ära maksta. Muidugi sõltub kõik inimese individuaalsest olukorrast ja mõneti ka sellest, kuidas võlad tekkisid. Minu isiklik kogemus oli see, et olin üksikvanem väikelapsega ja töötasin madalapalgalisel töökohal. Võlad tekkisid igapäevastest kulutustest – telefon, üür, Internet, laste narivoodi järelmaks ja õppimiseks võetud tarbimislaen. Enne vanemahüvitise …

Mõtlemist muutes võlgadest vabaks Read More »

Kohtutäitur võtab raha ära – mida teha?

Olen kirjutanud kaks postitust seoses kohtutäituritega. Üks rääkis sellest, miks tulumaksu tagastust arestitakse ja teine selles, millises järjekorras arestimine toimub. Mida aga võlgnik tegema peaks, et kohtutäitur raha ära ei võtaks? Nõude vabatahtlik täitmine Kui kohtutäitur esimest korda täitmisteate saadab, siis on võlgnikul 30 päeva vabatahtliku täitmise aega. Täitmisteatest peab olema kirjas ettepanek täitedokumendi vabatahtlikuks …

Kohtutäitur võtab raha ära – mida teha? Read More »

Võlanõustamine – kuidas nõustaja valida?

Võlanõustamise juures tekiba alati küsimus – kuidas nõustajat valida? Võlanõustamisteenuse eesmärk ja sisu on ära toodud sotsiaalhoolekande seaduses. Ka on seal ära toodud nõuded võlanõustajale, kes teenusta osutab. Teenusest Võlanõustamisteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist …

Võlanõustamine – kuidas nõustaja valida? Read More »