Võlgadest
investeerimiseni

Aitan Sul jätta rahaliste raskuste ja võlgadega hüvasti ning saavuta rahalise heaolu

Rahaasjadest. Võlgadest investeerimiseni. Võlanõustamine

Teenused, millega saan sind aidata

Tasuta rahatarkus

Minu blogist saad lugeda minu enda isikliku kogemust võlgadega.

Võlanõustamine

Nõustamisel saad teada, kuidas tulla võlgade ja teiste rahaliste raskustega. Lisaks aitan koostada dokumente  ja taotlusi. Samuti pööran tähelepanu eelarve koostamisele. Kõik ikka selleks, et taastada rahaline heaolu. 

Koolitused

Saad läbida koolitusi oma rahalise heaolu saavutamiseks.

Miks usaldada mind võlanõustamisalastes küsimustes?

Mul on riiklikult tunnustatud kõrgharidus ning läbitud võlanõustaja täienduskoolitus. Praktika olen läbinud Tallinna Sotsiaaltöö Keskuses. Reiting PR OÜga teeme koostööd projektis “Lääne-Virumaa NEET noorte toetamine ja suunamine aktiivsesse kogukonnaellu”.  Lisaks on mul isiklik kogemus võlavabaks saamise teekonnal ja suudan mõista neid, kellel on rahalisi raskusi. 

Minu põhiväärtused nõustamisel

      • Kliendikesksus – igale kliendile lähenetakse individuaalselt
      • Sallivus – aktsepteerin iga klienti sellisena nagu ta on
      • Usaldus ja koostöö – head usaldussuhted: klient-nõustaja, nõustaja-koostööpartner vahel
      • Enesearendus – nõustamise, teenuse arendamine, nõustamiseks vajalike teadmise omandamine

Soovid rahaasjade uudiskirja?

Kui soovid liituda rahaasjade meililistiga, siis pane end kirja!