Võlanõustamine

Võlanõustamine on teenus, mis aitab majanduslikesse raskustesse sattunud inimestel leida lahendusi võlgadega toimetulekuks ning uute võlgade vältimiseks.

Võlanõustaja

Võlanõustaja informeerib inimest tema õigustest ja kohustustest, otsib koos võlgnikuga võimalusi võlgnevuste vähendamiseks (nt maksegraafiku tegemine) või likvideerimiseks (nt aegunud võlgade ajatamine). Tegu on nõustava teenusega, mille käigus ei pakuta materiaalset abi.

Nõustaja aitab:

  • suhelda vajadusel kohtutäiturite ja võlausaldajatega,
  • koostada vajalikke avaldusi ja dokumente,
  • tugevdada toimetulekuoskusi uute võlgnevuste vältimiseks (tulude-kulude analüüsi tegemine, pere eelarve koostamine, oskuslik majandamine jms)
  • lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Millal pöörduda?

Võlanõustaja poole tuleks pöörduda juba enne, kui igakuised finantskohustused üle pea on kasvanud.

Võlanõustaja aitab Sul selgitada välja Sinu aktuaalse finnatsolukorra.

Kellele võlgu jäid?
Millal võlgu jäid?
Millistest kuludest koosneb esitatud nõue?
Millistes etappides nõuded on?

Pärast finantskohustuste kaardistamist on võimalik koos võlanõustajaga koostada tegevuskava, kuidas tekkinud olukord lahendada. Arvesse tuleb võtta asjaolu, et võlanõustamisteenus on enamasti pikaajaline teenus ning puuduvad kiired ja lihtsad lahendused tekkinud olukorrast väljatulemiseks.

Eesmärkide saavutamine eeldab kindlasti aktiivset panust ning koostööd. Positiivsete lahendusteni jõudmine eeldab võlgniku poolset tahtejõudu oma seniste tarbimisharjumuste muutmisel ning sihikindlust konkreetsete otsuste langetamisel.

Juhul, kui inimesel või perel on juba tekkinud üürivõlg, telefonivõlg, võetud laen eraisikult või pangalt (eluasemelaen, õppelaen, väikelaen vms), krediitkaardi võlg, liising, järelmaks, maksuvõlg, tasumata trahvid, viivised jms, mida ei suudeta tasuda, tuleks kindlasti pöörduda võlanõustajaga vastuvõtule.

Võlanõustamine. Lepingu rikkumine, lepingust tekkinud vaidlused