Isiklikud konsultatsioonid

Kohtumise ajal saame konkreetselt Sinu olukorra üle vaadata ja sinu jaoks olulisi
küsimusi lahendada. Võimalikud teemad:

  • aitan koostada võlanõuete ülevaadet
  • selgitada lepingute ja ametlike kirjade sisu, vajadusel esindab klienti võlausaldajatega suhtlemisel
  • aitan teha maksegraafikuid
  • õpetan koostama eelarvet
  • tegeleda uute võlgade teket vältivate tegevuste väljatöötamisega

  • sõnastada konkreetsed eesmärgid ja teha plaan, kuidas nendeni jõuda
  • saada selgust oma finantsidest

Nõustamise hinnakiri:

  • 1h võlanõustamine - 25€ (ilma käibemaksuta)

Registreerimiseks kirjuta g2tlin@rahaasjadest.ee