Isiklikud konsultatsioonid

Kohtumise ajal saame konkreetselt Sinu olukorra üle vaadata ja sinu jaoks olulisi
küsimusi lahendada. Võimalikud teemad:
  • aitan koostada võlanõuete ülevaadet
  • selgitada lepingute ja ametlike kirjade sisu, vajadusel esindab klienti võlausaldajatega suhtlemisel
  • aitan teha maksegraafikuid
  • õpetan koostama eelarvet
  • tegeleda uute võlgade teket vältivate tegevuste väljatöötamisega
  • sõnastada konkreetsed eesmärgid ja teha plaan, kuidas nendeni jõuda
  • saada selgust oma finantsidest

Nõustamise hinnakiri:

  • 1h võlanõustamine - 5€ (ilma käibemaksuta)

Registreerimiseks kirjuta g2tlin@rahaasjadest.ee

SHS  § 45 järgi võib võlanõustamisteenust osutada isik, kellel on riigilikult tunnustatud kõrgharidus ja läbitud võlanõustaja täiendkoolitus.