Võlanõustamine – kuidas nõustaja valida?

Võlanõustamise juures tekiba alati küsimus – kuidas nõustajat valida? Võlanõustamisteenuse eesmärk ja sisu on ära toodud sotsiaalhoolekande seaduses. Ka on seal ära toodud nõuded võlanõustajale, kes teenusta osutab. Teenusest Võlanõustamisteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist …

Võlanõustamine – kuidas nõustaja valida? Read More »