Võlanõustamine

Kohtutäitur võtab raha ära – mida teha?

Olen kirjutanud kaks postitust seoses kohtutäituritega. Üks rääkis sellest, miks tulumaksu tagastust arestitakse ja teine selles, millises järjekorras arestimine toimub. Mida aga võlgnik tegema peaks, et kohtutäitur raha ära ei võtaks? Nõude vabatahtlik täitmine Kui kohtutäitur esimest korda täitmisteate saadab, siis on võlgnikul 30 päeva vabatahtliku täitmise aega. Täitmisteatest peab olema kirjas ettepanek täitedokumendi vabatahtlikuks …

Kohtutäitur võtab raha ära – mida teha? Read More »

Võlanõustamine – kuidas nõustaja valida?

Võlanõustamise juures tekiba alati küsimus – kuidas nõustajat valida? Võlanõustamisteenuse eesmärk ja sisu on ära toodud sotsiaalhoolekande seaduses. Ka on seal ära toodud nõuded võlanõustajale, kes teenusta osutab. Teenusest Võlanõustamisteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist …

Võlanõustamine – kuidas nõustaja valida? Read More »

Miks kohtutäitur mu pangaarve tühjaks tegi?

Kui võlgniku osas on alustatud täitemenetlus, siis tema vara arestitakse täitemenetluse seaduse kohaselt. Kohtutäitur saadab võlgnikule arestimise akti ja vara nimekirja blanketi. Võlgnik on kohustatud kohtutäiturile andma oma vara kohta teavet, mida kohtutäitur seoses täitemenetlusega vajab. Võlgniku vara kohta teabe andmise kohustus on ka kolmandatel isikutel, kelle valduses on võlgnikule kuuluv vara või kellel on …

Miks kohtutäitur mu pangaarve tühjaks tegi? Read More »

Kuidas saab teisi nõustada olles ise mitte just ideaalse maksekäitumisega??

Eile esitati mulle selline küsimus ja püüdsin sellele vastata. Mõtlesin enne pikalt, kas makseraskused tähendavad halba maksekäitumist?Seda, et keegi oleks ideaalse maksekäitumise. Olgem ausad ka edukad investorid kaotavad oma investeeringuid. Minu jaoks on halb maksekäitumine see kui kasutaksin enda sissetulekuid kõigeks muuks aga mitte igakuisete kulude katmiseks. Minu probleem on see, et aegajalt lihtsalt ei …

Kuidas saab teisi nõustada olles ise mitte just ideaalse maksekäitumisega?? Read More »

Võlgnikust võlgnik ja pettur ehk jaanuari kokkuvõte

Eelmise aasta kokkuvõtet ei ole ma teinud põhjusel, et eelmist aastat on meenutama jäänud ainult ebameeldivad olukorrad. Koroona sai meid jaanuaris kätte ja sellele järgnes kõik, mis ühes peres võib viltu minna. Sisuliselt alustasin kevadel kõigega otsast peale. Andsin sisse lahutuse, otsisin uue kodu ning püüdsin tegeleda depressiooni ja ärevuse kontrolli all hoidmisega. Sügisel aga …

Võlgnikust võlgnik ja pettur ehk jaanuari kokkuvõte Read More »