Miks koguda III sambasse?

Olen enda suguvõsas vist ainus, kes III sambasse raha koguma hakkas. Praeguse vanuse juures on mul pensionieani jäänud 34 aastat. See tähendab, et kui kogun iga kuu 30 € on mul pensioniks koos umbes 36 000 eurot. Vähemalt sellise ennustuse tegid Swed pank enda kodulehel.

Kui ma rääkisin, et võtan II sambas raha välja ja hakkan hoopis III sammas koguma, siis ema ütles selle peale, et siis peab jälle makse maksma. Mul ei tulnud kohe pähe öelda, et tegelikult saab III sambasse raha kogudes tulumaksusoodustust. Ja väga vähesed kasutavad tulumaksu kui võimalust endale raha koguda. Mina näiteks lasen tulumaksu võtta kogu töötasult. Mul on lapsed ja nüüd ka III sammas. Eelmisel aastal ma väga palju tööl ei käinud, kuid ma saan 2019 ja 2020 aasta kohta mingi võrdluse ja kokkuvõtte teha hiljem.

III sammas on ainus võimalus pikaajaliseks kogumiseks, mida riik toetab tulumaksusoodustusega. See tähendab, et saad pensioni III samba sissemaksetelt tulumaksu tagasi. Tulumaksu saad tagasi pensioni sissemaksetelt, mis on kuni 15% brutosissetulekust, kuid mitte suuremad kui 6000 eurot kalendriaasta jooksul. Arvuta, kui suur saab olla Sinu panus kalendriaastas, et maksutagastusest maksimaalselt võita.

III sammas on Sinu isiklik rahatagavara, mida saad vajadusel kasutada ka enne pensioniiga. Raha kasutamisel pead arvestama kehtiva maksukorraga ja sellega, et väljamaksetelt peetakse kinni kehtiv tulumaksumäär. Loen lähemalt

Soodsama, 10%-se või lausa 0%-se tulumaksumääraga saad raha kasutusele võtta pensioniea lähenedes.

 • Kui alustasid kogumist enne 28.12.2020. (Jah, ma alustasin III samba eelmisel aastal)
  Soodsama tulumaksumääraga saad raha kasutusele võtta alates 55. eluaastast, kui oled pensioni III sambasse kogunud vähemalt viis aastat.
 • Alustasid kogumisega 01.01.2021 või hiljem.
  Soodsama tulumaksumääraga saad raha kasutusele võtta viis aastat enne pensioniiga, kui kogumine on kestnud vähemalt viis aastat.

Soodsam maksumäär kehtib ka koguja puuduva töövõime korral. Väljamakseid, mis on maksustatud soodsama 10% või 0% tulumaksumääraga, ei arvestata Sinu aastatulu hulka. Muudel juhtudel on kolmanda samba väljamaksed osa aastatulust ja see võib mõjutada Sinu maksuvaba tulu määra.

Keskmiselt veedab Eesti inimene pensionil 20 aastat. Sina ise saad mõjutada oma sissetuleku suurust tulevikus. Soovitatav on regulaarselt säästa umbes 10–15% oma sissetulekust. Erinevate uuringute kohaselt peaks väljakujunenud elustandardi hoidmiseks inimese pension olema umbes 65–70% tema senisest sissetulekust. Hinnanguliselt annavad riiklik pension ja II sammas kokku vaid 40% inimese pensionieelsest kuusissetulekust. Tulevikuks kogumist tasub alustada juba varakult, kuna jõuad rohkem koguda.

Aastades on mul pensionieani rohkem aega (34 aastat) kui kogu pensioniiga võiks olla (u 20). Mulle tundub, et kui on aastaid kogumiseks rohkem kui pensionil olevaid aastaid, siis on võimalik veel rahulik endale raha koguda. Praegusel juhul on see minu kui ka elatisvõlgniku jaoks ainus võimalus enda tulevikule mõeldes raha koguda ja samal ajal kasutada II sammast.

PS. Selle postituse tegin iseenda jaoks rahatarkuse kogumiseks. Panin selle kirja, et näha, kus ma enda teadmisi kokku korjan. 

8 thoughts on “Miks koguda III sambasse?”

 1. Parandage mind, kui ma eksin, aga III sambast saab tulumaksuvabastust, siis kui oled tasunud tulumaksu rohkem, kui on tm soodustused (st, et kui tm vaba on 6000 eurot + pluss muud tm soodustused, näiteks lapsed ja sellest jääb veel tasutud tm üle).
  Kui lasta võtta kogu palgalt tm, siis deklaratsiooniga saad nii ehk naa enammakstud tm tagasi. Kui palk on 500€ kuus, siis III sambast midagi tagasi ei tule, sest tm maksmise kohustust pole niikuinii. 1+laste olemasolu suurendab ka natuke tulumaksuvaba miinimumi.

  1. Tulumaksu saab tagasi pensioni sissemaksetelt, mis on kuni 15% brutosissetulekust, kuid mitte suuremad kui 6000 eurot kalendriaasta jooksul. See tähendab, et sissemaksed III sambasse aastas kokku peavad olema alla 6000 eurot. Arvutada saad siin kui palju saab tulumaksu tagasi sissemakseid tehes:
   https://www.swedbank.ee/private/pensions/pillar3/description?language=EST
   Näiteks kui ma saan vanemahüvitist ja teen makseid kokku 110 eurot, siis peaksin tulumaksu tagasi 22 eurot.

   1. K. mõtles ilmselt seda, et kui ei ole piisavalt palju maksustavat tulu, siis polegi midagi maha arvata. Ilmselt kogu tulu, mida sa saad, ei ole maksustatav. Vanemahüvitis on, peretoetus nt ei ole. Logi emta-sse sisse ja vaata, palju sa said maksustavat tulu 2020. aastal. Oletame (võtan numbrid laest praegu), et said 7500€ (bruto) aasta jooksul. Võtame sellest 6000€ maha, mis on niikuinii maksuvaba (selle pealt saad 1200€ tagasi niikuinii kui aasta jooksul tulumaksu avastust ei kasutanud). 7500-6000=1500. Lisaks veel teise lapse pealt täiendav maksusoodustus 1848€.1500-1848= on juba negatiivne number. Ehk sa saad nii ehk naa kogu tulumaksu tagasi. III sammas ei muuda selles osas mitte midagi.
    Need olid lambist numbrid, reaalset tulemust saad muidugi oma õigete numbrite pealt.

    1. 2020. aasta põhjal pole muidugi mõtet 2021. aasta kohta järeldusi teha. Kuid see aitab ehk aimata, kui palju on sul vaja maksustatavat tulu, et III sambast kasu oleks. Üle 8000€ võiks vähemalt olla ilmselt, sest lisaks 6000-le ja 1848-le teise lapse pealt sul on ilmselt laste huviringide pealt ka soodustusi.

      1. Sa küsisid Naisinvestorites ka selle kohta ja Kristi vastas sulle. Kas oled tema vastust näinud?

       “Gätlin Addo Kui saad juba tuludeklariga kõik tulumaksu tagasi, siis ei jää midagi “üle” 3. samba maksete tulumaksutagastuseks. Ümmarguselt pead vähemalt 6k aastas teenima, et üldse tulumaksukohustus oleks, kui laste tulumaksutagastus, siis nt 2 lapse puhul peab vähemalt 8000+ teenima, et oleks üldse tulumaksukohustus. Selles suhtes, et III samba tulumaksutagastus on tagastus – kui midagi tagastada pole, sest kõik juba tagasi makstud siis nii ongi. Jekaterina on teinud ka kalkulaatori abiks, leiadsiit: https://moneysmarterme.eu/et/tooriistad/

       1. Mu eesmärk ongi tuludeklariga kogu tulumaks tagasi saada. III sammas minu jaoks praegu ei muuda midagi. Püüdsin asjast aru saada tuleviku mõttes, sest mu bruto sissetulekud on tulevikus ikkagi suuremad ja seni, kuni mul on võlakohustusi, tahan ma tulumaksutagastus kasutada kogumisena just nende kohustuste tarbeks. Muidu praegu ma näen ära eMTAs kogu enda brutotulu, kasutatud maksuvaba tulu ja kui iga allikas lahti võtta näeb ära ka kui palju tulumaksu (ka muid makse) tasutud on aastats. Praegu see tabel mulle uut infot ei andnud, tulvikus kindlasti. Saadud vastus vähemalt selgitas mulle ära, mida mul endal teada oli vaja ja mida K. küsis. Selle mõttes oli mu vastus talle mööda, sest sõnastuse järgi loeb midagi muud välja nagu peaksid sissetulekud olema alla 6000 euro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *