Pensionisambast, elatisvõlast ja vanemahüvitisest

Kaks nädalat on nii kiirelt mööda lennanud. Vahepeal said mõned inimesed rikkamaks, sest saabusid II pensionisamba rahavarud. Loodan,  et need inimesed on mõelnud ikka oma tulevikule ega kulutanud raha suvaliselt tarbimise peale.

Teadsin algusest peale, et kavatsen enda II pensioni samba raha kasutada elatisvõla tasumiseks. On inimesi, kes on arvamusel, et kui mul on hea sissetulek, siis võiksin oma sissetuleku kasutada elatisvõla tasumiseks mitte pensionisammast. Praegu on aga avanenud võimalus, kus elatisvõlg saab tasutud ning sissetulekut olen kasutanud teiste võlgnevuste tasumiseks/vähendamiseks. Eesmärk on ikkagi üleüldist võlasummat vähendada, mitte keskenduda ainult elatisvõla tasumisele.

Samuti on võlgnevusel ja elatisvõlgnevusel väga palju vahet. Näiteks elatisvõla puhul teiste ülalpeetavatega ei arvestata.

Õnneks on alates 2018 aastast seaduses muudatused tehtud, mida millegipärast inimesed  ei tea.  Kohtutäitur ei saa arestida elatisabi, peretoetusi ja vanemahüvitist, sest need kõik kuuluvad § 131.  ((1) Sissenõuet ei saa pöörata järgmistele sissetulekutele:
1) riiklikud peretoetused; ) paragrahvi alla kui vaadata lõige 1 punkt 8, siis see on kehtetuks muudetud. Kui sinisele lingile vajutada jõuab “Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus” juurde § 20. Täitemenetluse seadustiku muutmine
Täitemenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 131 lõike 1 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks. Seaduselõik, mis varem lubas vanemahüvitist täitemenetluse seaduse alusel arestida on muudetud kehtetuks.

Perekonnaseaduse § 3. Perehüvitised ütleb: (1) Perehüvitised on riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi kaudu finantseeritavad rahalised hüvitised, mida makstakse lastega perede heaolu tagamiseks. (2) Perehüvitiste liigid on riiklikud peretoetused (edaspidi peretoetused), vanemahüvitis ja elatisabi.

Vanemahüvitist maksab Sotsiaalministeerium riigieelarvest lastega perede heaolu tagamiseks. Muidugi ma ei ole juristiks õppinud aga mina ei tea hetkel, et vanemahüvitist võiks ühegi paragrahvi järgi arestida. Ja minul ei ole vanemahüvitist arestitud ning see läheb lapse kontole ning kasutakse lapse heaolu tagamiseks.

Ainult elatisvõlale tasumisele keskendumine  tähendaks, et teised võlad jäävad seniks alles. Võlavabaks saamise periood veniks selle võrra pikemaks. See on muidugi minu loogika. Seega kasutan pensioniraha elatisvõla tasumiseks ja enda sissetulekut teiste võlgnevuste vähendamiseks. Seetõttu on mul üks võlg vahepeal tasutud saanud. Lisaks on peaaegu tasutud elatisvõlg. Olen jõudnud risteele, et mida edasi teha?

Ootamatult pakuti mulle tööd ja mõni päev hiljem isegi teist tööd. Olen väga meelitatud tänulik, et ma järsku nii nõutuks osutusin. Loodan olla enda ametikoha vääriline. Aga see tähendab, et järgmisest kuust suurem osa mu töötasust läheb võlgade tasumiseks. Mulle jääb töötasust alles ainult 412 eurot. Ümardades ma peaksin vabanema elatisvõlast ja järjekorras järgmisest võlgnevusest. Mis te arvate, kas mulle jääbki kätte ainult 412 eurot? Õnneks mitte, sest ma saan veel paar kuud vanemahüvitist. Selle paari kuu jooksul tänu enda töötasule vabanen veel kahest võlgnevusest kui mitte kolmest. Ja elatisvõlast vabanedes arvestatakse lapse ülalpidamisega.

Ma hetkel ei tea, kuidas on rahaliselt detsembris ja jaanuaris olukord on aga siis tuleb veebruar, kus saab tuludeklaratsiooni esitada. See loomulikult läheb ka võlgnevuste katteks. Muidugi ei taha hõisata. vaatab, kuidas olukord edeneb. Samas ma tean, et pean iseendale tänulik olema, et olen endale aega võtnud ja iseendaga tegelenud, sest muidu ma ei oleks täna selles olukorras, kus võlad lause iseenesest kahanevad ega põhjusta mulle raskusi igapäevaste kulude tasumisega.

Hoian pöialt iseendale igapäev, et mitte midagi viltu ei läheks ja kõik teele sattuvad probleemid leiavad lahenduse. Samas nüüd mõtlen, et kas ma tasun neid võlgnevusi ise ja lepin arestimisega või teen võlgade ümberkujundamise. See on üks välja pakutud lahendus mulle. Üks mõte oli oodata töölepingu lõppemiseni ja siis enda olukorda uuesti analüüsida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *