Esimene samm laenu/võlavaba eluni

Mõni aeg tagasi lugesin ühe raamatu käsikirja. Selle esimese peatüki esimene lause kõlas selliselt: “Laenuvaba eluni jõudmise esimene samm on võtta vastutus!”

Minu esimene mõte oli peas: “Kuidas palun?”

Autor on eeldanud kahte asja:

  1. kõik laenud on halvad (mida nad ei ole)
  2. laenudega/ võlgadega inimestel puudub vastutus.

Olen rahaasjadesse alati teadlikult suhtunud ja kindlasti on mul olnud palju võimalusi teadmiste omandamiseks. Tuleb aru saada, et kõik võlad ei ole laiskuse vili. Jurist Merike Roosileht, kellega olen ka ise kokku puutunud, on öelnud, et praegusel ajal võtavad võlgu inimesed, kelle igakuine sissetulek ei võimalda neil osta, seda mida nad tegelikult ka vajavad. Üürid on väga kõrged. Hiljuti räägiti elektrihinna tõusust. Mina olin üks nende hulgast, kes madala palga tõttu ei suutnud ei enda ega oma laste vajadusi katta. Halvenev tervis andis hoogu juurde.

Esimene samm saab alguse iga inimese puhul erinevalt. Kõik sõltub teadmistest, finants käitumisest ja igapäevastest harjumustest. On minusuguseid inimesi, kes kasutavad õppimisrõõmu raskete aegade üleelamiseks ja on neid, kes tunnevad ennast võlgades olles mugavalt, sest nende põhivajadused on kaetud. On ka neid, kes tõesti ei oska väikese rahaga majandada või on neid, kellel pingil põhjusel puudub sissetulek ning raha ei ole. On neid, kelle pere ongi tabanud keeruline olukord, lähedase surm, lahkuminek, töökaotus jne.

Esimene samm saab alguse selles, et tuleb tulla mugavustsoonist välja. Minu jaoks oli mugavustsooniks minu madalapalgaline töö, millest otsustasin loobuda. Kuigi tol hetkel oli see raske ja mul tuli päris palju raskeid aegu üle elada, siis täna võin endale tänulik olla, et sellise otsuse vastu võtsin.

Tihti arvatakse ka, et kui inimene seab endale eesmärgid ja hakkab eelarvet pidama, siis see maagiliselt aitab raskustes inimese enda olukorrast välja. Unustatakse ära palju olulisi asju, mis mõnele finants eksperdile tundub mõeldamatu. Enamus võlgnikel puudub juurdepääs Internetile. Võlglane ei saa endale teleteenuste lepingut sõlmida. Krsiti Saare ütles, et inimestel on võimalus googeldada ja omandada rahalisi teadmisi. Paraku see ei vasta tõele. Oli aegu kui mul puudus Interneti ühendus ja pidin külastama raamatukogu enda eposti külastamiseks, dokumentide edastamiseks. Vanemaealised inimesed ei oska üldse tehnoloogilisi vahendeid kasutada. Olen sellised raamtukogus kohanud, kes soovivad raamatukogu töötaja abi.

Ja isegi praegu ei ole võlglaste jaoks kuigi palju informatsiooni kättesaadav, mida võib ilmestada ka minu viimane kogemus seoses elatisabi tagasimakstetega. Ka ei selgitatud väga, mida tähendab elatisabi fond võlglaste endi jaoks. Oma viimases olukorras võtsin ka juristiga ühendust, et asjas selgust saada aga kokkuvõttes tuleb välja, et selle juristi teadmised ei olnud piisavad ning tema selgitused ei olnud õiged. Probleem oli ka selles, et ta hakaks minuga pahandama kui püüdsin selgitada enda seisukohta. Ütlesin, et mina pean teda kuulama hoopis, et kuidas asjad käivad.

Pean tunnistama, et enamus õigusteadmistega inimestel puuduvad teadmised võlgnike tegelikust olukorras. Nad tunnevad seadust küll aga nad ei oska ennast võlgniku olukorda panna, et neid päriselt aidata. Suur erinevus tuleb sellest, et tavalise inimese rahaline käitumine sõltub väga palju inimese psühholoogiast ja tema emotsioonidest. Ma ei ütle, et võlgnike peaks poputama aga neil peab olema võimaluse korral võimalik enda võlgnevused tasuda. Ja see on alati minu küsimus olnud jah ma mõistan, mis seaduses on kirjas ja olen ise tuhandied unetuid öid neid paragrahve lugenud, et neist aru saada aga mitte üks neist ei selgita, kuidas ma saan oma võlad tasutud. Ja selles osas õigusteadmistega inimesel teadmised puuduvad, kuidas peaks see reaalselt võimalik ja teostatav olema? Seni olen küsimuse peale, kuidas ma võlad makstud saaksin saanud vastuseks mitte midagi.

Ka siin saab öelda, et kui inimene isegi võtab vastutuse, siis tegeleikult ei ole loodud palju võimalusi olukorra lahendamiseks või on need liiga keerulised. Elatisvõlast ma üldse ei räägi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *