Elatisabi tagasimaksed riigile

Olen taas tundmatus olukorras – elatisabi tagasimaksed riigile, mida nõutakse sisse kui elatisvõlga. Iga võlgnevuse juures tuleb selgeks teha, kes on sissenõudja ja mis dokumentide alusel sissenõudja võlgnevust nõuab. Dokumendid oleks pidanud saatma mulle enne “uue” täitemenetluse alustamist. Elatisabi korral jätkatakse sama täiteasja ehk siis tegu ei ole uue täitemenetlusega, vaid üleminekuga. Sealjuures tekib küsimus, et miks tuleb samas täiteasjas uuesti tasuda kohtutäituri põhitasu?

Kohtutäitur tõi enda kirjas välja, et nõuab põhitasu kohtutäituri seaduse § 37 järgi, mis ütleb, et kohtutäituril on elatusraha arvelt õigus nõuda ühekordset tasu ja mida arvestatakse elatusraha suuruse järgi. Selles täiteasjas on mul see juba tasutud. Elatisabi tagasimaksed aga ei ole elatusraha, sest see raha lõppeb riigi eelarves, mitte lapse ülalpidamises. Elatis on kellegi ülalpidamiseks või toimetulekuks minev raha. Tagasimaksed riigile seda ei ole. See tähendab, et seda ei saa sundtäita kui elatisvõlga.

Esitasin kohtutäituri tegevuse kaebuse, kus tõin välja enda argumendid, miks ma leian, et kohtutäituri põhitasu küsimine on põhjendamatu. Ma alguses kirjutasin e-kirja, kuid nendel pole kombeks alati vastata. Kaebuse korral tuleb seaduses ettenähtud korras asi üle vaadata. Või nad lükkavad kohe kaebuse tagasi aga kui ei lükka, siis järelikult on midagi, mida tasub neil üle vaadata. Kaebus vaadatakse üle 18.10. Seni on mul aega lisadokumente esitada. See tähendab, et mul on aega külastada ka Maksu ja Tolliametit.

Sissenõudja osa võtab silme eest kirjuks. Ma ei mõista, kas keegi üldse orienteerub selles. Elatisabi maksjaks on Sotsiaalkindlustusamet, kelle juures ma olen varem selle elatisabi teemaga käinud. See oli siis kui Maksu ja Tolliamet hakkas elatisabi makseid kajastama enda iseteeninduses. Äkki 2019 aastal!? Enne seda ma üldse ei teadnud, et selline avaldus üldse tehtud on. Käisin siis uurimas, et kes oleks pidanud mind sellest teavitama, et minu osas on elatisabi avaldus tehtud. Seetõttu sain seekord kohtutäituri kaebuses ka välja tuua, et ma pole saanud alusdokumente nõude kohta. Kui kohtutäitur saadab teile dokumenid, siis alati tuleb vaadata, kas kaasa on pandud alusdokument ehk siis dokument, mille alusel kohtutäitur enda täitmisteate on edastanud. Täitmisteade ei ole alusdokument. Elatisnõude juures on alusdokumendiks kohtuotsus elatise väljamõistmiseks.

Ka inkassode puhul tuleb alati küsida alusdokumenti ehk seda, mille alusel on nad enda nõude esitanud. See on alati esimene asi. Teiseks tuleb hakata uurima summa põhjendatust. Näiteks elatisnõude juures tuleb välja arvutada palju teine vanem oleks pidanud elatist saama ja palju ta on saanud. See pole mingi saladus, et tahetakse nõuda kogu perioodi eest täis summa, kuigi elatist on mingis osas ikkagi saadud.

Ühesõnaga, mida ma öelda tahan, et pole mõtet esimese hooga enda emotsioone välja lasta, närvi minna ja stressis olla. Tuleb asju mõistusega võtta ning tegutsema asuda. Alles siis kui kõik vajalikud toimingud on tehtud, siis võib endale paar päeva halamiseks võtta. Mina muidugi halan praegu, sest olen mandlipõletikuga haiguslehel, mille on põhjustanud varjatud GÖR.

Nii tagasi teema juurde. Internetis kolades eriti palju võlglaste jaoks informatsiooni ei ole. Seaduses on ka ainult mõned paragrahvid, mis tegelikult jätavad üsna suured augud võlgniku jaoks, kes soovib võlaorjusest välja saada. Seda teab igaüks, et elatisabi saab taodelda läbi Sotsiaalkindlustusameti. Üsna kallutatud teema, et kuidas üks vanem saab varjamatult teisele vanemale kahju teha. Seda, kuidas elatisabi võlgniku olukorda mõjutab? Seda ei teata või räägitakse vähe. Isegi võlanõustajate koolitusel käies olukorda selgitades vaadati mind imelikult. Võlgnik peab maksma igakuiselt endale kättejäetavast poolest miinimumist jooksvat ülalpidamist sel ajal kui täidetakse elatisnõuet. Ma küsisin seda Sotsiaalkindlustusametist ka korduvalt aga nemad laiutasid käsi. Kuhu minna või kelle poole pöörduda?

Muide võlanõustaja juurde pole mõtet selles olukorras ka pöörduda, sest suure tõenäosusega saadetakse võlgnik tasuta juriidilisse nõustamisse. Kas sealt adekvaatset infot saab? Ma pole kindel, sest enamus elatisvõlgnike ei saa isegi elatisvõlga makstud rääkimata elatisabi tagasimaksetest. Aga kui keegi teab rohkem kui mina, siis ma olen suur kõrv!!

Tegelikult ma tahtsin sinna jõuda, et kuigi Sotsiaalkindlustusamet maksab elatisabi, siis tagasi hakkab sissenõudjana seda nõudma Maksu ja Tolliamet. Nende kodulehel saab esitada ajatamise avalduse ehk avalduse maksegraafikuks. Siin kohal ongi oluline teada, mis võlgnevusega on tegemist. Sest on suur vahe, kas elatisvõlg või võlg. Ühe puhul arvestatakse ülalpeetavatega ja teise puhul ei arvestata. Ja minul oleks vaja, et ülalpeetavatega arvestatakse, sest muidu saan töötasust tagasi ainult 292 eurot, seega pärast vanemahüvitise lõppu ma ei teagi mille eest elamiskulusid katta. Tuleb võtta üks päev korraga. Edu mulle Maksu ja Tolliametis.

PS. Päris tõsiselt tahaks enda lugejate arvmust või tagasisidet sel teemal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *