Esimene samm laenu/võlavaba eluni

Mõni aeg tagasi lugesin ühe raamatu käsikirja. Selle esimese peatüki esimene lause kõlas selliselt: “Laenuvaba eluni jõudmise esimene samm on võtta vastutus!” Minu esimene mõte oli peas: “Kuidas palun?” Autor on eeldanud kahte asja: kõik laenud on halvad (mida nad ei ole) laenudega/ võlgadega inimestel puudub vastutus. Olen rahaasjadesse püüdnud alati teadlikult suhtuda ja kindlasti… Read More »Esimene samm laenu/võlavaba eluni

Uued eesmärgid!?

Reedel saabusid rõõmsad uudised. Kohtutäitur saatis kirja: “Vastavalt Maksu- ja Tolliameti uuendatud seisukohale ei rakendu elatisabile samad punktid, mis elatise sissenõudmisel.” Ühesõnaga ma tegin selle päriselt ära! Elatisvõlg on tasutud! Mul tuleb küll elatisabi tagasimakseid tasuda aga olen saavutanud Maksu- ja Tolliametiga kokkuleppe ning mul on võimalik saada maksegraafik esitades avalduse kohtutäiturile. Avaldus on tänase… Read More »Uued eesmärgid!?

Täitemenetlusaegsete elatisabinõuete menetlemine täitemenetluses

Leidsin vahepeal ühe Sisekaitseakameedia lõputöö, kus on kirjeldatud elatisabi tagasimakseid täitemenetluses. “Täitemenetlusaegse elatisabinõude väljamaksmisel muutub koheselt nõue sissenõutavaks, sest väljamaksmise aluseks on võlgnevuses ja vähemalt 4 kuud kohtutäituri menetluses oleva elatise nõudega. Eelduseks on kohtuotsus või notariaalne kokkulepe, mis võlgnevust kinnitab, kuna viimaseid ei ole täidetud. Täitemenetlusaegne elatisabinõue liidetakse täitemenetluses oleva elatise nõudega, kohtutäituri menetluses… Read More »Täitemenetlusaegsete elatisabinõuete menetlemine täitemenetluses

Elatisabi tagasimaksed riigile

Olen taas tundmatus olukorras – elatisabi tagasimaksed riigile, mida nõutakse sisse kui elatisvõlga. Iga võlgnevuse juures tuleb selgeks teha, kes on sissenõudja ja mis dokumentide alusel sissenõudja võlgnevust nõuab. Dokumendid oleks pidanud saatma mulle enne “uue” täitemenetluse alustamist. Elatisabi korral jätkatakse sama täiteasja ehk siis tegu ei ole uue täitemenetlusega, vaid üleminekuga. Sealjuures tekib küsimus,… Read More »Elatisabi tagasimaksed riigile

Pärast elatisvõla tasumist oled ikka võlgu

Alustan algusest ja lühidalt. Töötasin teenindajana ja sain üsna madalat palka. Tervise halvenedes ja sageli hoolduslehel viibides tekkisid makseraskused, millest olen varasemalt juba kirjutanud. Pildid palgalehtedest räägivad enda eest. Olin üksikvanem, kes oli tulnud maal kahe lapsega linna elama, et tööturul oleks võimalusi rohkem kui maakohas. Mul oli kaks last, ühel puudus isa sünnitunnistuselt. Teise… Read More »Pärast elatisvõla tasumist oled ikka võlgu

Kas mu elatisvõlg on tegelikult tasutud?

Minu sünnipäeva juhtus ootamatu lugu. Laekus minu esimene töötasu (juhhuuu!!!) aga kuna oli kuu lõpp, siis kasutuslimiit pangas oli juba nullis. Seega läks kogu mu kättesaadav töötasu (292 eurot ) kohtutäituri arveldusarvele. Kirjutasin kohtutäiturile: “6. septembri seisuga oli võlgnevuse jääk 2887.47 eurot. pärast mida on teile laekunud 2598,90 eurot (03.09, kus ei oldud veel laekumist… Read More »Kas mu elatisvõlg on tegelikult tasutud?

Kes oskab õigust ja matemaatikat? :D

Püüan välja arvutada kui palju on elatis kokku olnud 2018, 2019, 2020 ja 2021 (jaanuarist kuni septembrini). Kohtuotsuses on märgitud, et mõistetakse ülalpidamiseks välja igakuine elatusraha 100 (ükssada) eurot, kuid mitte vähem kui 40 % (nelikümmend protsenti) perekonnaseaduse § 101 lg 1 sätestatud elatise miinimummäärast alates hagi esitamisest  kuni lapse täisealiseks saamiseni. Perekonnaseaduse § 101… Read More »Kes oskab õigust ja matemaatikat? 😀

Pensionisambast, elatisvõlast ja vanemahüvitisest

Kaks nädalat on nii kiirelt mööda lennanud. Vahepeal said mõned inimesed rikkamaks, sest saabusid II pensionisamba rahavarud. Loodan,  et need inimesed on mõelnud ikka oma tulevikule ega kulutanud raha suvaliselt tarbimise peale. Teadsin algusest peale, et kavatsen enda II pensioni samba raha kasutada elatisvõla tasumiseks. On inimesi, kes on arvamusel, et kui mul on hea… Read More »Pensionisambast, elatisvõlast ja vanemahüvitisest

Mõtted kiirelt võlgade tasumisest

Sageli räägitakse või ollakse arvamusel, et võlad tuleb kiirelt ära tasuda. Ja mina küsin, et mida see mulle annab kui ma võlad kiirelt ära tasun? Hiljuti sain ühe võla kiirelt tasutud. See ei muutnud mitte midagi paremaks või halvemaks. Arvatakse, et iga väiksema võla tasumine peaks tõstma motivatsiooni, et järgmine ära tasuda. Kasutatakse nö “võlgade… Read More »Mõtted kiirelt võlgade tasumisest

Päevauudised

Üks lugeja näägutab kommentaarides mu valikute üle. Võlad ei saa tema jaoks piisavalt kiirelt makstud, majandan halvasti ja kirjutab kuidas ma võiksin hoopis enda asju ajada…Sel ajal mina elan oma elu, täidan oma eesmärke (ainult üks on jäänud tegemata – autokool) ja voilaa tänane kohtutäituri otsus:   Ma pole pikka aega bloginud, sest enamus sellel… Read More »Päevauudised